MIDDEN - DELFLAND

Poldervaart

9 oktober 2005.  De Poldervaart werd in de 14e eeuw gegraven om overtollig water uit Delfland en Schieland weg te werken. Het deels in het Midden-Delfland gebied liggend kanaal liep van de Schie (nabij Overschie) naar de Vijfsluizenhaven en sluizen. Deze afwateringsfunctie van de Poldervaart is er niet meer. Delen van de Poldervaart zijn zelfs gedempt. Maar vanwege zijn landschappelijk, ecologische en toeristische waarde is het noordelijke deel weer open gegraven (2000) en wordt er naar gestreefd ook het zuidelijke deel weer open te graven. Een fietsroute langs de Poldervaart is in ontwikkeling. De wat ingewikkelde fietsoverbrugging van de Poldervaart met onderdoorgang van de spoorbrug is daar een onderdeel van.

Poldervaart spoorbrug

Terug naar het overzicht