MIDDEN - DELFLAND

Mantjeskade

17 december 2006. Midden-Delfland bestaat nog voor een groot deel uit een eeuwenoud landschap met sloten, paden en weilanden. In de Middeleeuwen begon de mens het gebied in Midden-Delfland systematisch in gebruik te nemen. Kanalen werden gegraven en sluizen aangelegd om overtollig water kwijt te raken. In 1289 leidde dit tot oprichting van het Hoogheemraadschap Delfland. Na het gereed komen van de Maasdijk in ca. 1250 was het meeste gevaar voor overstroming geweken en konden nederzettingen groeien. In het gebied lag ook een netwerk van kades, die gebruikt werden voor het vervoer en zij hadden ook de functie om water bij dijkdoorbraken tegen te houden. Een aantal van de nog bestaande kades is weer toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars. Zo ook de Mantjeskade: een onverhard pad voor wandelaars dat loopt vanaf de Abtswoudseweg richting de spoorbaan Delft-Schiedam. Parallel hieraan loopt de Nieuwe Mantjeskade voor fietsers. Aan het eind komen beide paden samen.

Mantjeskade
Mantjeskade in Midden-Delfland

Terug naar het overzicht