MIDDEN - DELFLAND

Smienten overwinteren in Midden-Delfland

8 januari: Het ene moment vliegen ze in grote groepen over de polders; later rusten ze uit op de plassen en brede sloten of grazen op de graslanden. Vanaf begin september komt de Smient (Anas penelope) massaal vanuit Scandinavië en Siberië om hier de winter door te brengen. Het mannetje is duidelijk herkenbaar aan zijn meerkleurig voorkomen. Het vrouwtje is vooral bruingrijs van kleur. Na de Wilde eend is de Smient de talrijkste eendensoort in de periode oktober tot april. Hierna vliegen ze weer terug naar de broedgebieden in Noor Europa om voor nageslacht te zorgen.

Smienten
Rustende Smienten op het laatste ijs op de plasjes langs de Tanthofkade.

Terug naar het overzicht