MIDDEN - DELFLAND

Harnaschpolder bijna leeg...

20 januari 2007. De Harnaschpolder ondergaat een metamorfose. Tientallen jaren was de polder een groot glastuinbouwgebied. Vrijwel al het glas is inmiddels verwijderd. Ook hebben al diverse archeologische opgravingen plaatsgevonden met bijzondere vondsten die kennis over vroegere bewoning opleverde. Per 1 januari 2004 is een deel van de polder naar de gemeente Delft gegaan. De hele polder wordt in de komende jaren bebouwd met woningen en bedrijfsgebouwen. 
De foto is genomen vanaf het doodlopende deel van de Woudselaan. De woningen rechts liggen langs de Harnaschwatering, het boezemkanaal dat overtollig water vervoert dat door de twee gemalen uit de Harnaschpolder en de Woudsepolder wordt gepompt. De bouwweg loopt naar de Woudseweg en wordt gebruikt voor ophoging van het Delftse deel van de polder.

Harnaschpolder weer leeg...
Harnaschpolder bijna leeg... voor nieuwe bebouwing

Terug naar het overzicht