MIDDEN - DELFLAND

Volop activiteiten in de Dorppolder

12 april. Een zonnige, kille en winderige zaterdag in de Dorppolder. De Kieviten broeden al en de eerste zwaluwen zijn al aan komen vliegen. Er zijn tijden deze lente in drie polders van Midden-Delfland plas-dras gebiedjes gemaakt voor de weidevogels: in de Klaas Engelbrechtspolder, de Duifpolder en de Dorppolder. Voor vogelaars is de Dorppolder wel het aardigst.
In die Dorppolder wachten nog veel Grutto's tot het tijd is om naar de nestplaatsen te gaan. Maar niet alle Grutto's zijn even rustig. Het regelmatig opvliegen geeft aan dat er werk aan de winkel is: zorgen dat er een volgende generatie komt! Regelmatig vliegen mannetjes Grutto's op om een vrouwtje te bevliegen en.... dat terwijl andere vogels blijven genieten van hun veilige plek op de plas.

Grutto's in de Dorppolder

Ook elders in de polder zijn al veel activiteiten waar te nemen. Een Knobbelzwaan zit op zijn nest op eieren; even verderop is het de familie Fuut die een nest gemaakt heeft, laag op het water. Op veel plaatsen hebben Meerkoeten al hun nesten klaar en zijn bezig hun eieren uit te broeden. Hier een soortgenoot die nog met nestmateriaal bezig lijkt. Even verderop in de polder beschermen de vroege Grutto's en Kieviten hun nesten voor Kraaien, Kauwen en Meeuwen. 

Nu maar hopen dat andere predators, zoals de Vos en Wezel zich dit broedseizoen een beetje rustig houden, en dat veel jonge vogels het de eerste paar maanden goed redden.

Grutto's in de Dorppolder

Zwaan broedend

Fuut broedend

Meerkoet met nestmateriaal

Grutto verjaagd een kraai

Terug naar het overzicht