MIDDEN - DELFLAND

De Hoogspanningsrace lijkt gelopen

14 juni. De plannen voor de 380 kV leidingen van Wateringen naar Beverwijk van Tennet, die ook Midden-Delfland aandoen, lijken nu definitief. De winst voor Midden-Delfland, na flinke lobby en acties, is dat een groot deel langs Tanthof ondergronds gaat. Maar helaas... nabij de Kruithuisweg stijgen de kabels straks omhoog om vervolgens langs en over de A4 richting het te bouwen schakelstation bij de woonwijk Wateringseveld te lopen. Een aantal woningen ligt (te) dicht bij dit bovengrondse tracé en laat de bewoners met een moeilijke keuze... Langs de Zweth in Wateringseveld is inmiddels een kolossale en wat angstaanjagende constructie verrezen, waarin de bestaande 150 kV leiding al is opgehangen en ongetwijfeld straks ook de 380 kV kabels zal gaan herbergen. Eronder een kaart van de huidige (mei 2009) planning van het Zuidring tracé bij Delft/Midden-Delfland.

Hoogspanning langs de Zweth
Hoogspanning langs de Zweth bij Wateringseveld

380 kV Zuidring traject van Tennet.
Het plan van Tennet mei 2009: rood: bovengronds, geel: ondergronds (open ontgraving), blauw: ondergronds (boring).

Terug naar het overzicht