MIDDEN - DELFLAND

Koeien in de Wei

12 juli. 'Koeien in de wei' is één van de streefbeelden van het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland® 2025 (LOP) dat in de gemeenten Delft, Rotterdam-Overschie, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland tot en met 4 september ter inzage ligt voor iedereen. Daarna komt er een aangepaste versie die aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland het LOP gaan gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen en maken van bestemmingsplannen.

Koeien in de wei'' in Midden-Delfland

Terug naar het overzicht