MIDDEN - DELFLAND

Broekpolder, langs de Boonervliet 

Op de grens van de Broekpolder, een nieuw bosrijk natuurgebied in een opgespoten polder, en de Vlieten, de oorspronkelijke rietlanden in beheer bij Natuurmonumenten, ligt een mooi schelpen(fiets)pad waarlangs in de lente het Fluitenkruid in bloei staat.