MIDDEN - DELFLAND

Project De Meent: de Maaslandse Dam krijgt nieuwe bewoners

11 december 2014. De gemeente Midden-Delfland en ontwikkelaar Weboma zijn het eens geworden over de invulling van het deelplan ‘De Meent’ van de Maaslandse Dam. Zij ondertekenden een Koop- en Realisatieovereenkomst. De mooie landelijke inpassing van het deelplan spreekt tot de verbeelding.

Waar vind ik de Maaslandse Dam en de Meent?

De bouwlocatie ligt tussen het oude lint van woningen in de scherpe bocht in de Gaag en de voormalige tramdijk in Maasland. Deze tramdijk is een veel gebruikte fietsroute door Midden-Delfland, beter bekend als het Gaagpad. Het oude schelpenpaadje langs de Gaag wordt in het plan verbonden met nieuwe routes in het buurtschap, zodat ommetjes door het buurtschap mogelijk zijn. De gemetselde brug aan de zuidzijde van de locatie is de entree van het buurtschap. De Meent is het hart van de buurt; een lommerrijke plek met een grote vijver.

Invulling van de Maaslandse Dam

De Maaslandse Dam wordt een nieuw buurtschap met nieuwe en bestaande bewoners. Op de Meent komen 20 voorname, gevarieerde huizen. De materialen van omliggende boerderijen zijn het uitgangspunt voor de nieuwbouw in dit buurtschap. De huizen worden in drie aaneengesloten delen gebouwd zodat een U-vorm ontstaat. De panden aan de Meent hebben een zogenaamde ‘Delftse stoep’ voor het huis. Om het landelijk karakter te bewaken mogen op de Meent geen auto’s geparkeerd worden. Auto’s staan op eigen terrein of op de parkeerplaatsen in de zijstraten. De Maaslandse Dam bestaat naast de Meent uit ruime vrije kavels.

Maaslandsedam De Meent Artist impression - 11 december 2014

Van plan naar uitvoering

Wethouder Govert van Oord:”Nu de handtekening onder de overeenkomst is gezet, kunnen we uitkijken naar de invulling van een deel van de Maaslandse Dam. Dit bijzondere project biedt liefhebbers van echt 'groen wonen' een unieke kans om elke dag van Midden-Delfland te genieten.”

Bent u geïnteresseerd?

De realisatie van de Meent start naar verwachting medio 2015. Voor meer informatie kunt u terecht bij Weboma via telefoonnummer 0174 - 22 56 78 en www.weboma.nl. Voor de vrije kavels kunt u contact opnemen met Noordam Makelaardij via telefoonnummer 0174 – 52 88 28. Op kort termijn vindt u ook op de website www.maaslandsedam.nl meer informatie over de verkoop van de woningen aan de Meent en de vrije kavels.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 11 december 2014.


Maaslandse Dam in ontwikkeling

Het gebied in de Commandeurspolder, gelegen tussen de voormalige WSM trambaan, nu een fietspad, en het water de Oostgaag ligt nu klaar om een volgende levensfase in te gaan. Het startsein voor dit project werd op 24 oktober 2011 gegeven. Lees meer op www.maaslandsedam.nl. De eerste activiteiten bestonden uit het voorbelasten van de percelen. 
Op deze pagina werden devoorbereidende activiteiten gevolgd met een aantal  (ongeveer) maandelijkse serie overzichtfoto's.

Echter... dit project ging niet lopen, wellicht door de economische recessie, of wellicht de te hoog beoordeelde prijzen of de ambitie van de gemeente Midden-Delfland. De bakens werden verzet en de gemeente werkt nu aan een ander plan voor invulling van dit gebied; wellicht later meer.

De fotolocaties staan op de Google Maps kaart:

Beeldkwaliteitsplan Maaslandse Dam

Het oorspronkelijke beeldkwaliteitplan 'Maaslandse Dam, ondernemen en leven in de Warmoezerij' van de gemeente Midden-Delfland laat zien hoe het gebied ingevuld zou kunnen worden. Een aantal ondernemers presenteerde in 2010 hun plannen voor de 1e kamer (locatie rechts boven op de kaart). Zoals al gemeld... dit is inmiddels verleden tijd.


Beeldkwaliteitsplan gemeente Midden-Delfland 2010.

Maaslandse Dam als tuinbouwgebied

Enkele jaren geleden was het gebied dat nu genoemd is naar de Maaslandse Dam nog grotendeels in gebruik door tuinbouw. De luchtfoto's van Google Maps laten dat vandaag (2011) nog goed zien.


De Maaslandse Dam ca. 2008 op Google Maps met nog volop 'glas'

17 december 2014