MIDDEN - DELFLAND

Nieuwe natuur in de Duifpolder langs de Noordvliet

16 januari 2014. Wie regelmatig een rondje om en door de Duifpolder wandelde of fietste kent ongetwijfeld de wat rommelig aandoende 'mini-camping' langs de Noordvliet. De laatste jaren daalde de populariteit maar in de zomer kon het er soms behoorlijk druk zijn met aangemeerde boten en kampeerders in zomertenue. De kampeerplekken konden voor een klein bedrag voor een heel jaar worden gehuurd van Van der Lely, die dit buitendijks land zelf niet gebruikte; alleen dagrecreatie was er toegestaan; overnachten deed men veelal in de aangemeerde boten.


Tekening van de nieuwe situatie van de strook natte natuur, aangeduid met 'natuurvriendelijke oever.

Aan deze situatie is nu een eind gekomen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een plan gemaakt om de kades van de Duifpolder te verbeteren. Als onderdeel van dit plan wordt er in de hele strook buitendijks land langs de Noordvliet natte natuur aangelegd die wellicht als paaiplaatsen door vissen gebruikt gaat worden. Het fietspad en trekpad blijven gehandhaafd. Door middel van duikers onder de paden wordt deze nieuwe natuurstrook verbonden met de Noordvliet. Een aannemer is met de aanleg begonnen en het werk vordert goed. De kampeerplaatsen zijn opgeruimd en de bomen die mogen blijven zijn gesnoeid. De tekening geeft een beeld van de gewenste situatie in het zuidwestelijke deel.

Voor meer informatie bekijk de projectpagina op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.De voormalige kampeerplaatsen worden nu kaal gemaakt om onderwater gezet te worden


Grote drukte in het zomerseizoen


Er was ook plaats voor enige humor

In de lente moest er wel wat aan de kampeerplaats worden gedaan